-->
 

همکاری با ما

خشکشویی های متقاضی عضویت در خانواده هلسا می توانند فرم ذیل را تکمیل نمایند. پس از ارزیابی، در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد.
(متقاضیان گرامی توجه داشته باشند که تکمیل فرم همکاری برای هلسا تعهدی ایجاد نمی‌کند)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*