خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور برچسب

نحوه صحیح استفاده از شوینده ها

مسمومیت های شدیدی که از مواد شوینده ناشی میشوند نتیجه استفاده نامناسب و غیر استاندارد از این مواد؛ و رعایت نکردن نکات ایمنی استفاده از مواد شوینده است. خانم ها که در خانه بیشتر مسئولیت شستشو و به طبع استفاده از شویند ها را دارند آمار بیشتری از مسمومیت ها خانگی را به خود اختصاص داده اند.…
ادامه مطلب ...