خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور برچسب

معرفی برندهای ایرانی

برند های مشهور داخلی امروزه در میان جامعه ایران مورد بی توجهی قرار میگیرند. در وضعیت اقتصاد کنونی جامعه بی اعتنایی به برندهای ایرانی ضربه مخربی به پایه های اقتصادی صنعت منسوجات کشور است. در مقاله زیر به معرفی بعضی از برند های لباس ایرانی پرداخته ایم تا زمینه آشنایی و توجه به این صنعت فراهم شود.…
ادامه مطلب ...