خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور برچسب

رختشویی

تاریخچه شستن لباس ها ابتدا در جوی های آب و رودخانه ها صورت می گرفت. در زمان های قدیم که مواد شوینده و لباسشویی مانند امروز وجود نداشته است با نوعی گل مخصوص شست وشو لباس ها در آب خیس می کردند و سپس لکه های موجود بر روی لباس را به وسیله این گل ها، حرکات و ضربه های مکانیکی از لباس دور می کردند. در…
ادامه مطلب ...