خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور برچسب

خشکشویی و اتوشویی

خشکشویی و اتوشویی برای لباس هایی انجام میشود که بافت و الیاف آنها به آب حساس است،
و تماس با آب باعث خراب شدن پارچه میشود. این منسوجات باید به خشکشویی شوند.

امکان خشکشویی آنلاین کیلویی خدمت جدیدی است که به تازگی ارائه میشود. با استفاده از سرویس خشکشویی آنلاین این روز ها میتوانید بدون نیاز به اینکه از منزلتان خارج شوید و به خشکشویی مراجعه کنید، تنها با استفاده از تلفن همراهتان به صورت اینترنتی لباس ها و پارچه هایی که میخواهید خشکشویی و اتوشویی شوند را…
ادامه مطلب ...