خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور برچسب

آسیب های صنعت مد

همه ما وقتی واژه آلودگی را میشنویم بی اختیار تصاویری از فاضلاب ها و رودها و دریاهای آلوده به پلاستیک، جنگلهای انباشته شده از زباله، آسمان پر شده از دودهای کارخانه ها در ذهنمان پدیدار میشود. اما کمتر کسی به لباسی که بر تن دارد فکر میکند. به اینکه سرنوشت این لباس پس از دور انداخته شدن چه میشود؟ یا…
ادامه مطلب ...