خشکشویی آنلاین
بهترین خشکشویی آنلاین تهران
مرور رده

چگونه اتو کنیم

شاید اتو کردن لباس ها کار ساده ای به نظر بیاید. اما اینکه چگونه اتو کنیم بسیار مهم است.

درست اتو کردن لباس ها قلق هایی دارد که یادگیری آنها تنها چند دقیقه زمان نیاز دارد.

چگونه درست اتو کنیم

. پیش از اتو کردن لباس ها برچسب روی لباس را بخوانید.
ممکن است برخی لباس ها قابلیت اتو کردن را نداشته باشند.

. مراقب باشید چیزی یه کف اتو نچسبیده باشد.

. اگر اتو مخزن دارد حتما آن را قبل از اتو کشیدن پر کنید.

. لباس ها بسته به جنسشان درجه حرارت های مختلفی برای اتو نیاز دارند.
قبل از اتو کردن لباس ها را دسته بندی کنید.

. از نکات اتو کشی این است که اگر روی میز اتو یک فویل آلومینیومی بگذارید،
هنگام اتو کردن این فویل گرم می شود؛
و این کار باعث باز شدن چروک های لباس از پشت می گردد.

. روش اتو کشیدن را بدانیم : همیشه اتو را روی لباس حرکت بدهید.
هیچگاه نباید اتو را ثابت روی لباس نگه دارید.

. بعد از پایان اتو کشیدن لباس، درجه حرارت اتو را روی صفر برگردانید.

. پس از اتمام اتو کردن آب مخزن را خالی کنید. در صورت باقی ماند آب در اتو، اتو جرم می گیرد.
این جرم ها در دفعات بعدی باعث ایجاد لکه روی لباس ها می شوند.

. از دیگر نکات استفاده از اتو مرطوب کردن لباس در صورت عدم وجود مخزن آب است.

. هنگام اتو کردن لباس های دکمه دار، تمام دکمه های آن را باز کنید.
باز گذاشتن دکمه ها باعث می شود لباس به فرم اصلی خود روی میز اتو قرار بگیرد.

تنها با صرف اندکی وقت و اینکه یاد بگیریم چگونه اتو کنیم می توانیم لباس های سالم تر و مرتب تری از همیشه داشته باشیم.