-->

درباره هلسا (مهان پخش با من)

همواره بر آن بودیم تا با اتکا به عنایت پروردگار متعال و بهره‌گیری از نیروهای متخصص داخلی خدمتی را به کشور عزیزمان ارائه کنیم. فضای مجازی و کمک شایانی که این محیط چالشی به بسیاری از متغیرهای دردسرساز از قبیل ترافیک و آلودگی نموده از یک سو و امکان بهبود کیفیت ارائه خدمات در کشور از سوی دیگر ما را مصمم نمود که بر اساس ظرفیت‌های موجود به تحت اپلیکیشن درآوردن خدمات پرداخته و ارتقاء سطح رضایت خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان را دستور کار قرار دهیم.

پس از انجام تحقیقات بازار و تحلیل کسب و کارهای مشابه در سطح بین‌الملل خدمات خشکشویی به‌عنوان نقطه شروع این مأموریت انتخاب شد و با طراحی مدل کسب و کار بومی شده، اپلیکیشن “هلسا” را طراحی کردیم. آنچه ما هستیم:

هلسا (مهان پخش با من) بر اساس آئین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی و پس از انجام استعلامات هویتی و مکانی توسط سازمان های ذیربط، موفق به دریافت پروانه کسب (مجوز کسب و کار) از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی شده است.

هلسا (مهان پخش با من) با بیش از 50 خشکشویی درجه یک تهران طرف قرارداد است و قیمت هایی که ارائه می دهد، از سوی خشکشویی ها به هلسا ارائه می شود. تخفیف های هلسا نبز توسط تیم مارکتینگ و از سهم سود هلسا (مهان پخش با من) یا بودجه مارکتینگ ارائه می شود و بدیهی است که ارتباطی با نرخ مصوب خشکشویی ها ندارد.

چنانچه خشکشویی پیشنهاد ویژه یا تخفیف خاصی را اعلام نماید، اپلیکیشن هلسا موضوع را با نام خشکشویی مورد نظر به کاربران اطلاع رسانی خواهد کرد.

تنها مرجع رسمی مورد تایید هلسا (مهان پخش با من) برای ارتباط با کاربر، اپلیکیشن هلسا و پایگاه رسمی www.helsa.co است.

  • مصمم و متخصص
  • آشنا به محیط کسب و کار
  • معرفی گسترده بهترین خدمات به مردم و جامعه

مصمم و متخصص

آشنا به محیط کسب و کار

بهترین خدمات به مردم و جامعه