خشکشویی‌های اطراف رو ببین
بهترین رو انتخاب کن
دانلود اپلیکیشن هلسا
دانلود نسخه اندرویدچرا هلسا را دوست دارمتنوع خدمت

تنوع خدمات

هلسا خدمات هوشمندانه‌ای برای من دارد

خدمات ویژه

خدمت ویژه

به زودی هلسا+ با خدماتی ویژه برای مشتریان فعال می‌شود

بهترین

بهترین‌ها

هلسا عملکرد خشکشویی‌ها را بررسی و بهترین‌ها را به شما معرفی می‌کندهلسا چگونه کار می‌کند

انتخاب لباس
انتخاب لباس


شما می توانید به راحتی و در کمترین زمان لباس خود را انتخاب کنید


انتخاب لباس
انتخاب خشکشویی


شما می توانید خشکشویی ها را بر اساس امتیازدهی هلسا و کاربران انتخاب نمایید


دلیوری
دلیوری


شما می توانید زمان، مکان و شخص تحویل گیرنده را انتخاب کنید9399


عضوها

تعداد کل کاربران فعال هلسا

81


خشکشویی‌ها

تعداد خشکشویی‌های که در خانواده هلسا خدمت‌رسانی می‌کنند

913


سفارش‌ها

تعداد کل شستشوها در همین لحظه

877


تحویل‌ها

تعداد سفارش‌های تحویل داده شده


ما از هلسا حمایت می‌کنیم

هلسا توسط بهترینها حمایت می‌شود
عضویت هلسا

عضو شوید و از پیشنهادات ویژه‌ی هلسا باخبر بمانید
*Top